Algemeen

De te betalen vergoeding voor een advocaat is verdeeld tussen de onkosten en het ereloon. Onkosten betreffen de kosten die gemaakt worden in een dossier door het kantoor, bij de rechtbank, de gerechtsdeurwaarder, …. Het ereloon is de vergoeding voor de prestaties uitgevoerd door de advocaat.

Het ereloon van een advocaat hangt af van verschillende omstandigheden en zijn niet altijd voorspelbaar bij de aanvang van een dossier. Het is vaak geenszins eenvoudig om op voorhand een vaste en definitieve kostprijs van het dossier te bepalen.

Advocatenkantoor Wendy Michiels wenst dan ook van bij het begin met de cliënt duidelijke afspraken te maken.

Het ereloon kan begroot worden op een van volgende berekeningswijzen :
  • vergoeding per uur : een bedrag per uur verleende diensten;
  • vergoeding naargelang de waarde van de zaak : een percentage op de in geld bepaalbare waarde van de zaak;
  • vergoeding naar de aard van de zaak: een vast bedrag per prestatie of reeks prestaties.