Onkosten

Met de term ‘onkosten’ wordt bedoeld alle uitgaven van de advocaat ten behoeve van de zaak, zoals daar zijn: rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten van briefwisseling, reisonkosten…

Volgende kosten worden onder andere in rekening gebracht :
  • Openen dossier: 50,00 €
  • Briefwisseling, faxberichten, e-mails: 11,00 €/pagina
  • Dactylo procedurestukken (conclusies, dagvaardingen, verzoekschriften,…): 12,00 €/pagina
  • Aangetekende zendingen: 15,00 €/stuk
  • Fotocopies: 0,30 €/pagina
  • Kilometervergoeding: 0,50 €/kilometer
  • Externe kosten zoals gerechtsdeurwaarders- en gerechtskosten: volgens werkelijke kostprijs
  • Griffiebon: 5,00 €
  • Vacatie – wachttijd bij rechtbank: 50,00 €/uur