Salduz Bijstand van Advocaten

Ingevolge het Salduz arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens hebben verdachten in België sinds 1 januari 2012 het recht op bijstand van een advocaat bij het eerste verhoor bij de politie, de onderzoeksrechter, zo ook bij de navolgende verhoren. De advocaat, ook wel “salduzadvocaat” genoemd, kan aan de verdachte een belangrijke pluspunt bieden. De salduzadvocaat dient in te staan voor volgende handeling:
  • Telefonische bijstand van de verdachte
  • Bijstand van de verdachte bij de politie en/of onderzoeksrechter
  • Vrijwaren van de rechten van de verdachte tijdens het verhoor
  • Onderbreken van het verhoor met de verdachte bijkomend overleg te plegen
Advocaat Wendy Michiels kan U bijstaan in deze procedure en geeft bijstand aan verdachten wanneer deze worden opgeroepen door de politie of worden aangehouden. Hoe kan u uw “Salduz rechten” laten gelden?
  1. Wanneer U als verdachte voor verhoor wordt opgeroepen door de politie, kan U vooraf overleg plegen met een advocaat van Uw keuze. U kan hierbij aan de politie verzoeken de door U gekozen advocaat te contacteren. Zodoende kan U eerst overleg met Uw advocaat plegen vooraleer U Uw verhoor aflegt bij de politie.
  2. Wanneer U als verdachte wordt aangehouden door de politie, hebt U opnieuw recht op bijstand van een door U gekozen advocaat bij Uw verhoor. De advocaat heeft vervolgens twee uur tijd om zich te begeven naar het politiekantoor waar zij met U een vertrouwelijk voorafgaandelijk overleg zal hebben gedurende 30 minuten. Pas daarna heeft het verhoor door de politie plaats. Indien U geen beroep wenst te doen op de diensten van een door U gekozen advocaat, zal de politie beroep doen op de advocaten dewelke aangesloten zijn bij de Salduz Permanentie en zal U een advocaat worden toegewezen.
  3. De taak van de Salduz advocaat bestaat erin toe te zien dat Uw rechten als verdachte gevrijwaard worden en dat het verhoor op correcte wijze gebeurt. Na het verhoor wordt het Openbaar Ministerie gecontacteerd dewelke zal beslissen of U inverdenking gesteld wordt en dient voorgeleid te worden voor de onderzoeksrechter. Indien het Openbaar Ministerie hiertoe besluit, zal U vervolgens dezelfde dag of de volgende dag voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.
  4. De onderzoeksrechter besluit of U als inverdenkinggestelde wordt aangehouden of niet. Indien de onderzoeksrechter beslist om U aan te houden, dient U binnen vijf dagen te verschijnen voor de raadkamer waar deze rechtbank zal beslissen of U als dan niet verder in hechtenis dient te verblijven.
Uw advocaat kan U tevens bijstaan voor Uw verschijning voor de raadkamer. Bij elk van deze stappen kan U beroep doen op Advocaat Wendy Michiels: zij is altijd bereikbaar op het GSM nummer 0477 / 28 33 86. Is Salduz Advocaten een exclusieve dienst van Advocaat Wendy Michiels? Neen. In het kader van haar dienstverlening voorziet ook het kantoor van Advocaat Wendy Michiels in Salduz bijstand via de Salduz Permanentie. Deze permanentie dienst is opgezet om de correcte uitvoering van de Salduz-wetgeving te kunnen verzekeren. Wat of wie is @SalduzAdvocaten? Advocaat Wendy Michiels is de drijvende kracht achter de actieve Twitter account @SalduzAdvocaten. Hiermee bericht ze dagelijks over de grillen van het rechtssysteem en zet ze de creatieve zijde van de criminaliteit in de kijker. Verenigt SalduzAdvocaten alle advocaten die Salduz diensten leveren? @SalduzAdvocaten of de SalduzAdvocaten websites zijn de verzamelnaam voor de berichtgeving omtrent Salduz specifiek en de rechten van verdediging in het algemeen. Ze betreffen geenszins een vereniging of vertegenwoordiging van alle advocaten die dienstverlening verzorgen in het kader van de Salduz Wet. Indien u meer wil weten over de vrije keuze van advocaat, kan u steeds terecht op de website van de Orde van Vlaamse Balies: http://www.advocaat.be.