Provisies

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd.

Bij gebreke aan betaling van een provisie, wordt de behandeling van het dossier stopgezet.

De afrekening en de provisies zijn betaalbaar binnen 15 dagen na ontvangst ervan.

Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een intrest aan 10 % en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag.