Privacy Policy

Alle informatie die ons via deze website wordt bezorgd, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie en elke andere die wordt bekomen in het kader van de behandeling van een dossier valt onder het beroepsgeheim dat op elke advocaat rust. De informatie die een cliënt aan zijn advocaat toevertrouwt, is vertrouwelijk en mag door hem niet openbaar gemaakt worden, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van die cliënt, bijvoorbeeld in een procedure. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard. De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling. De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Het auteursrecht en alle intellectuele rechten op de informatie vermeld op de website berusten bij advocatenkantoor Wendy Michiels en deze informatie kan niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.